BRALNO TEKMOVANJE ROVKA ČRKOLOVKA

Avtor: | Nov 29, 2023 | Dogaja, Obvestila

S 144 učenci 5. in 6. razreda, ki so se prijavili na bralno tekmovanje Rovka Črkolovka, organiziranega s strani Osrednje knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra, smo v zadnjih tednih novembra uspešno izvedli spletno registracijo. Gre za izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad skozi vodeno bralno tekmovanje.

Cilj tekmovanja je mlade bralce spodbuditi k prostočasnemu branju, pri čemer želimo vplivati na njihove bralne navade tudi s pomočjo zunanje motivacije, kot je možnost prejema nagrade. V okviru tekmovanja se bodo pomerili oddelki različnih šol, pri čemer si bodo prizadevali za čim boljši rezultat ne le kot posamezniki, temveč tudi kot celotna razredna skupnost.

Vsak udeleženec mora v času tekmovanja prebrati vsaj eno knjigo, kar spodbuja medvrstniško kolegialnost, povezanost, sodelovanje in timsko delo. Sodelujoči učenci lahko prek spletne strani Berimo z Rovko Črkolovko priporočajo knjige, se o njih pogovarjajo, izmenjujejo mnenja ne le znotraj lastne razredne skupnosti, temveč tudi z vrstniki iz drugih šol. Ta platforma omogoča bogato izkušnjo, ki presega okvire šolskih meja in spodbuja ustvarjanje skupnosti mladih bralcev.

Mladim bralnim tekmovalcem želimo obilo zanimivih bralnih dogodivščin in veliko uspeha! Držimo pesti, da boste dosegli odlične bralne dosežke. 

Naslovna foto: Canva

Foto: Arhiv knjižnice

Foto Rovka: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Dostopnost