IZPOSOJEVALNI ROKI

 

 

Uporabniki knjižnice si gradivo izposodijo za 21 dni z možnostjo podaljšanja.

​Gradiva za domače branje imajo krajši izposojevalni rok, ki je 14 dni.

3 dni pred iztekom roka izposoje bralec prejme na učenčev šolski e-poštni naslov sistemsko obvestilo o skorajšnjem poteku izposojenega gradiva (od OSAUKP).

Možna je tudi rezervacija gradiva – do 2 enoti gradiva naenkrat. Bralec si ga lahko rezervira
osebno v knjižnici, po telefonu ali e-pošti. Rezervirano gradivo ga čaka 2 delovna dneva.

S knjižničnim gradivom uporabniki ravnajo skrbno.
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim, rabljenim ali s po
vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije ipd.) je možno uporabljati samo v
prostorih knjižnice.

 

Dostopnost