IZPOSOJEVALNI ROKI

 

Uporabniki knjižnice si gradivo izposodijo za 21 dni z možnostjo podaljšanja.

Za gradiva za domače branje so določeni krajši izposojevalni roki – 14 dni.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije ipd.) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

Možna je tudi rezervacija gradiva. Gradivo lahko bralec rezervira osebno v knjižnici, po telefonu ali e-pošti, in sicer do 2 enoti gradiva naenkrat.  ​Rezervirano gradivo čaka na uporabnika 2 delovna dni.

Naenkrat si uporabniki lahko izposodijo do 5 enot gradiva.

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo uporabnik nadomesti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Dostopnost