UČBENIKI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

SEZNAM UČBENIKOV
                 👇

  Učbeniki-2021_2022

Picture

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

         NAROČILNICA NA UČBENIŠKI SKLAD OB VPISU V ŠOLO  👇

Ob vpisu v 1. razred oziroma ob vpisu šolskih novincev, starši izpolnijo naročilnico in postanejo uporabniki učbeniškega sklada, kar velja do zaključka šolanja ali do odjave.

Starši učenk in učencev se sami odločijo ali bodo učbenike kupili ali si jih bodo brezplačno izposodili na šoli. 

Thumbnail for version as of 23:19, 30 December 2013  Naročilnica/odjavnica za učbeniški sklad   

     ODJAVNICA 

V primeru, da se starši med šolanjem odločijo, da si ne bodo izposojali učbenikov iz sklada in, da jih bodo kupili sami, morajo izpolniti odjavnico, ki jo v fizični obliki na obrazcu 1 oddajo v šolski knjižnici do 21. junija tekočega šolskega leta..

 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti šoli urejene učbenike.
Če bo učbenik poškodovan ali, če želi učenec učbenike obdržati, morajo starši zanje plačati odškodnino oziroma ceno, ki jo v skladu s  Pravilnikom o učbeniških skladih določi šola. Obrazec izpolnijo in podpišejo starši (obrazec 2 ).

 

Thumbnail for version as of 23:19, 30 December 2013 Obvestilo za izgubljen/poškodovan učbenik                                          

Dostopnost