DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA UČNA GRADIVA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV     👉      Thumbnail for version as of 23:19, 30 December 2013  Delovni zvezki 2023/2024

UČNA GRADIVA ZA 1., 2. IN 3. RAZRED

 V šolskem letu 2023/2024 so za učence 1., 2. in 3. razredov zagotovljeni brezplačni delovni zvezki in izposoja učbenikov.

Za te učence kupite le potrebščine.

 Učbenike in delovne zvezke bodo prejeli v prvem tednu novega šolskega leta.

Ob koncu leta izposojeno gradivo, tj. učbenike, vrnejo, delovne zvezke pa obdržijo. 

         

   ZA UČENCE OD 4. RAZREDA DO 9. RAZREDA KUPITE DELOVNE ZVEZKE PO ZGORAJ OBJAVLJENEM SEZNAMU.

POMOČ PRI PLAČILU DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Starši, ki imajo nizek dohodek ali posebne socialne razmere, lahko zaprosijo za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov, zvezkov in ostalih šolskih potrebščin šolski sklad Osnovne šole Antona Ukmarja Koper ali Center za socialno delo Koper, Cankarjeva 6, Koper od 15. maja do 15. julija 2023.
Vlogo dobijo na Centru za socialno delo Koper, v času uradnih ur. Izpolnjeno vlogo oddajo prav tako na Centru za socialno delo Koper.

Kako označimo izposojen učbenik 👉

Dostopnost