SEMINARSKA NALOGA – KAKO SE JE LOTIM

Učenci od 6. do 9. razreda se srečujejo z izdelovanje seminarskih nalog, za katere velja, da je potrebno upoštevati navodila o njeni obliki in zgradbi ter obvezno upoštevti pravila o navajanju virov.

Dostopnost