UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.
V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.
Starši učenk in učencev se sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo brezplačno  izposodili na šoli.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti šoli urejene učbenike. Če bo učbenik poškodovan ali če želi učenec učbenike obdržati, morajo starši zanje plačati odškodnino oziroma ceno, ki jo v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih določi šola.

Dostopnost