ČETRTOŠOLCI IŠČEJO INFORMACIJE

Avtor: | Jun 10, 2022 | Dogaja

V mesecu maju smo v knjižnici s četrtošolci izvedli 2 šolski uri, pri katerih so učenci spoznali različne vire informacij.

Njihova naloga je bila izdelava miselnega vzorca določenega slovenskega kraja, za katerega so morali poiskati lego, trge, ulice, različne dejavnosti in druge značilnosti.
 
Učenci so delali v paru, pomagali pa so si z računalniki oziroma s spletom, strokovnimi knjigami in z zapisi iz učbenikov. 
 
Na koncu so s pomočjo izdelanega miselnega vzorca v razredu uspešno predstavili izbrani kraj.
 
Tudi v prihodnje stremimo k več uram tovrstnega pouka. 
 
 
Naslovna foto: Pixbay
Dostopnost