ČETRTOŠOLCI IŠČEJO INFORMACIJE

Avtor: | Jun 7, 2024 | Dogaja, Obvestila

V mesecu juniju smo v knjižnici izvedli dve šolski uri z našimi četrtošolci, kjer so učenci spoznavali različne vire informacij.

Njihova naloga je bila izdelati miselni vzorec določenega slovenskega kraja. Raziskovali so lego, trge, ulice, različne dejavnosti in druge značilnosti kraja.

Pri delu so si pomagali s prenosnimi računalniki in spletom, strokovnimi knjigami ter zapisi iz učbenikov. Na ta način so se naučili uporabljati tako elektronske kot pisne vire.

Na koncu so s pomočjo miselnega vzorca uspešno predstavili izbrani kraj pred razredom.

Tudi v prihodnje si želimo več ur tovrstnega pouka, saj učencem omogoča praktično uporabo znanja in veščin raziskovanja.

 

Naslovna foto: Canva

Foto: Arhiv knjižnice
Dostopnost