ČETRTOŠOLCI IŠČEJO INFORMACIJE

Avtor: | Jun 8, 2023 | Dogaja, Obvestila

 

V mesecu juniju smo v knjižnici s četrtošolci izvedli 2 šolski uri, pri katerih so učenci spoznali različne vire informacij.

Njihova naloga je bila izdelava miselnega vzorca določenega slovenskega kraja, za katerega so morali poiskati lego, trge, ulice, različne dejavnosti in druge značilnosti.
 
Učenci so si pomagali s prenosnimi računalniki oziroma s spletom, strokovnimi knjigami in z zapisi iz učbenikov. Na tak način so spoznali elektronske in pisne vire.
 
Na koncu so s pomočjo izdelanega miselnega vzorca v razredu uspešno predstavili izbrani kraj.
 
Tudi v prihodnje stremimo k več uram tovrstnega pouka. 
 

 

Naslovna foto: Republica, Pixbay

Fotografije: Arhiv šolske knjižnice
Dostopnost